Setkání v roce 2006

 

                   Jarní setkání v Telči

      Květnové setkání v Nesměři

      Podzimní Geofond Chotěboř